के तपाईँले हुण्डीबाट कारोवार गर्नुहुन्छ, नराम्ररी फस्नुहोलाWatch in Youtube
Published on Sep 07, 2016

के तपाईँले हुण्डीबाट कारोवार गर्नुहुन्छ, नराम्ररी फस्नुहोला । के हो हुण्डी के के छन् जोखिम्.

This video was uploaded in Youtube by News24 Nepal

You may also Like: